ประเมินเพื่อรับป้ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 22 มกราคม 2564 ท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายธีระช้ย จึงวิวัฒนาภรณ์ พร้อม ดร.ไขนภา สุทธิอาคาร เข้าร่วมเป็นกำลังใจในการประเมินเพื่อรับป้ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)โดยการประเมินนำเสนองานผ่านระบบ ZOOM ผลการประเมิน ผ่านเรียบร้อย

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ (17 ม.ค 2564) ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ประกอบกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ทาสี และทำเสวียนสำหรับเก็บเศษใบไม้ไว้ให้เป็นปุ๋ยสำหรับต้นไม้ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย

นายธฤติ ประสานสอนรก.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 9 มกราคม 2564 นายธฤติ ประสานสอน รก.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ รก. ศึกษาธิการภาค 5 เเละคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมนักเรียนเเละคณะครู บุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เเละมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โดยการต้อนรับของผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข คณะผู้บริหารครูเเละบุคลากร นักเรียน ณ ห้องกันเกรา อาคารรวงผึ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 8 มกราคม 2564 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 เดินทางไปตรวจเยี่ยม นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการต้อนรับของผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข ครูผู้รับผิดชอบเเละครูที่ปรึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 4 คนผลการตรวจเยี่ยม นักเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ผลการเรียนดี พร้อมได้ให้คำแนะนำ ตั้งใจเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนนำเงินทุนฯ ใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

วันนี้ 23 ธันวาคม 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง แก่นักเรียนทุนพระราชทาน / โดยมี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีรับมอบ จำนวน 31 คน โดยนักเรียน ประกอบด้วย นักเรียนที่เป็นเด็กกำพร้าจากการที่บิดา หรือ มารดา เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย นักเรียนเรียนดีที่จบการศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี โดยทุนพระราชทานที่จะได้รับ แยกเป็นระดับดังนี้ ระดับประถมศึกษาเงินทุนภาคเรียนละ 5,000.-บาทระดับมัธยมศึกษา-ระดับปวช.เงินทุนภาคเรียนละ 7,500.-บาทระดับปวส.เงินทุนภาคเรียนละ 10,000.-บาทระดับปริญญาตรีเงินทุนภาคเรียนละ 15,000.-บาทในโอกาสเดียวกันนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดส่ง ผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและอุปกรณ์การเรียน ให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 เพื่อมอบให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 202 ผืน ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้

กิจกรรมบริจาคโลหิต 2563

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ผุ้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ชึ่งทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวดอุบลราชธานี ร่วมกับสภากาชาดไทยได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่น

พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อเเห่งชาติ วันชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อเเห่งชาติ วันชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2563

พิธีถวายราชสดุดี วางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดพิธีถวายราชสดุดี วางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ เเละวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นายสัญญา แสนทวีสุข เป็นประธาน ได้กล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กล่าวพบปะผู้ปกครองและให้ข้อคิด บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและหลักการ การดูแลลูกๆนักเรียนได้ ให้คำชี้เเจงรายละเอียดต่างๆ กับผู้ปกครองที่มาร่วมประชุม สรุปการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและผลงานจากภาคเรียนที่ผ่านมา ณ หอประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการซื้อ – ขยะ ออนไลน์ ธุรกิจรีไซเคิล

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข คณะครู นักเรียน ได้ให้การต้อนรับท่านธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ์ ประธานโครงการซื้อ – ขยะ ออนไลน์ ธุรกิจรีไซเคิล ให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการทำซื้อ – ขยะ ออนไลน์ ธุรกิจรีไซเคิล ณ ห้องประชุม กันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี