ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)
ประเด็นนโยบายการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและชมการจัดนิทรรศการงานอาชีพเเต่ละเรือน เเละการเเสดงดนตรี

ใส่ความเห็น