ต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น