กิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2563

วันศกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข คณะผู้บริหาร ครูเเละนักเรียน ได้จัดกิจกรรมในภาคเช้าเริ่มตั้งแต่การทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนสามของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในสมัยพระพุทธกาล

ใส่ความเห็น