กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ท่าน ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน เเละผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น