การอบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแก่ครูเเละบุคลากร

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแก่ครูเเละบุคลากรทางการศึกษา โดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนท่าโพธิ์ศรี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเเละทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้องในการบรูณาการสอนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ หอประชุมกันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น