หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี
พิธีสักการะ รูปจำลองพระประทุมวรราช สุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข ได้นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ร่วมพิธีว…

การอบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแก่ครูเเละบุคลากร

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โร…