ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการพันคำ ศรีพรม ร่วมงานมุทิตาจิต กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ…

วันที่ 3 กันยายน 2563 สภากาชาดรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดจังอุบลราชธานี

วันที่ 3 กันยายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้นิเทศติดตามโครงการ Coaching Teams เพื่…

วันที่ 12-15 กันยายน 2563 อบรมโครงการ จากคณะวิศวะกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึก…

วันที่ 15 กันยายน 2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ได้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการน้ำ ที่สถาบันเศ…

เมื่อเวลา 08.15 น. วันที่ 16 ก.ย. 2563 ณ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พลเรือเอก พงษ์เ…

วันที่ 17 กันยายน 2563 พิธีมอบประกาศนียบัตร การสอบพระปริยติธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั…

วันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยา…

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการให้กับท่านผู้อำนว…

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการสัญญา เเ…

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลรา…

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาเเละนักเรียน พร้อมใจก…

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข เป็นประธานในการเปิดงาน วันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา …

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โร…

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ท่าน ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน เเล…

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข ได้นำคณะผู้บริหาร ครูบุคลากร เเละนักเรียนโรง…

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข ได้น…

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข ได้นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ร่วมพิธีว…

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข คณะครู นักเรียน ได้ให้การต้อนรับท่านธีระชัย จึงว…