ติดต่อเรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่ 65 หมู่ 2 บ้านนางิ้ว ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร: 045- 435284 
แฟกซ์: 045- 435284
Email: rpk32ubon1234@gmail.com
แผนที่: